Guild Wars 2
Guild Wars 2
Heart of Thorns
Heart of Thorns
Path of Fire
Path of Fire
End of Dragons
End of Dragons
Čára

Časová osa

Rok Událost
1333 AE Součastnost. Braham Eirsson defeats Jormag's champion Drakkar with help from the Spirits of the Wild. Civil war between the United Legions and the Dominion.
1332 AE Kralkatorrik je zabit poté, co zničil velkou část Mlh. Je stvořen ostrov Dragonfall (Dračí pád). Aurene absorbuje Kralkatorrikovu magii a stává se Starším drakem. Znovu se vrací festival Dragon Bash, oslavující porážku Kralkatorrika. Imperátor Bangar Ruinbringer pořádá shromáždění pro všechny legie. Jormag láká velitele Pactu do Far Shiverpeaks.
1331 AE Palawa Joko povstává a šíří Scarabí mor, před jeho smrtí Kralkatorrik napadá Mlhy. Zephrytové se vzpamatovávají a znovu obnovují Festival Čtyř větrů.
1330 AE The White Mantle (Bílé pláště) jsou zničeni, Lazarus je oživen a zničen Livií. Starší draci Jormag a Primordus se vrací ke spánku. Balthazar vyhlašuje válku proti Kralkatorrikovi v Krystalové poušti před svou definitivní smrtí. Kralkatorrik odlétá na západ do hor v Kourně. Dhuum je zavřen do nového, mocnějšího vězení. Awakened (Probuzení) Palawa Joka napadají střed Tyrie.
1329 AE Krvavý kámen z Bloodstone Fen (Bažina Krvavých kamenů) vybuchuje. Balthazar se vrací do Tyrie, maskuje se jako Lazarus a přebírá kontrolu nad White Mantle (Bílé Pláště). Aurene, druhý potomek Glinty, se líhne.
1328 AE Letka Paktu je zničena jednotkami Mordremu. Lion´s Arch (Lví oblouk) je přestavěn v novém kabátě a novými obrannými mechanismy. Mordremoth je poražen díky Trahearnově oběti. Kralkatorrik se posunuje směrem k Eloně.
1327 AE Bitva o Lion's Arch (Lví oblouk) kulminuje v porážku Scarlet Briar a destrukci města. Mordremoth, starší drak džungle, se probouzí. Pakt svolává vojska pěti velkých národů Střední Tyrie k boji proti Mordremothovi.
1326 AE Zaithan je poražen. Scarlet Briar napadá Tyria s jejími spojenci a Twisted Watchwork poskoky. Ellen Kiel je povýšena do Kapitánského koncilu. Zephyritové se poprvé navracejí do Tyrie od smrti Glint.
1325 AE Ostrov Drápů (Claw Island) je napaden Blightghastem Plaguebringer (Přinašeč Moru). Pakt je založen maršálem Trahearnem. Karky napadají Lion's Arch (Lví Oblouk) a Zátoka Jižního slunce (Southsun Cove) je objevena.
1324 AE Dougal Keane vstupuje do krypt pod Divinity's Reach (Božím Zásahem). Dráp Khan-Ur (The Claw of the Khan-Ur) je navráceno a začínají mírové dohody mezi lidmi a charry. Zlobři (Orgres) útočí z Blazeridge Mountains (Hory ohnivého hřebene)
1320 AE Probouzí se Kralkatorrik, starodávný křišťálový drak. Vznik Dragonbrand. (Dračího cejchu) Rozpad Destiny's Edge. (Osudového ostří) Založení Vigilu. Glint je zabit a její tělo získá Zephyrité.
1319 AE Eir Stegalkin dává dohromady družinu hrdinů známou jako Destiny's Edge. (Osudové ostří)
1316 AE Jennah je korunována královnou Kryty.
1302 AE Na Tarnished Coast (Patinovém pobřeží) se objevují sylvari, plody Pale Tree. (Bledého stromu)
1270 AE Quaggan a krait utíkají k břehům Tyrie.
1256 AE Princ Edair zakládá Velkou Krytskou blokádu předtím, než je jeho loďstvo zničeno risen silami.
1230 AE Korzáři a jiní piráti obsazují pomalu vysychající ruiny Lion's Arch. (Lvího Oblouku) Cobiah Marriner začíná budovat město.
1229 AE Risen zničí Port Stalwart.
1220 AE V krytské provincii Shaemoor (Jestřábí planina) je založen Divinity's Reach. (Boží Zásah)
1219 AE Probouzí se Zhaitan, starodávný nemrtvý drak. Orr je vyzvednut ze dna moře. Záplava Lion's Arch. (Lvího Oblouku) Tengu prchá před Zhaitanovámi silami a zakláda Dominion of Winds.
1180 AE Kentaurský prorok Ventari umírá u Pale Tree (Bledého stromu), zanechává po sobě Ventari Tablet. (Ventariho desku)
1175 AE Rata Arcanum je zničeno druidy poté, co se Zinn pokusil teraformovat Draconis Mons. Elona podléhá Palawa Jokovi. The Order of the Sunspears (Řád slunečních kopí) je zničen.
1173 AE Rata Novus je obsazeno chaky, 98% populace usmrceno a přeživší opouští město. Přesunují se do Rata Arcanum.
1169 AE Po velkých ztrátách na životech v boji proti jednotkám Jormaga se nornové uchylují na jih a zakládají Hoelbrak.
1165 AE Probouzí se Jormag, starodávný ledový drak a vytváří 4 letou sněhovou bouři. Norni prchají na jih do Shiverpeaks. (Třesů)
1128 AE Tarir, Zapomenuté město, je postavěno Forgotten (Zapomenutí) a Exalted (Vznešení)
1127 AE Císař Usoku poráží Kurzicky a Luxona, sjednocují Canthu a začíná vymítat ne-lidi a politické odpůrce.
1125 AE Poslední trpaslík se stává kamenem. Zephritové jsou vytvořeni jako následníci Bratstva Draka (Brotherhood of the Dragon).
1120 AE Probouzí se Primordus a vyhání podzemní národy na povrch.
1116 AE Kalla Scorchrazor (Žhavá břitva) vede povstaní proti šamanské kastě Flame Legion. (Ohňové legie)
1112 AE Charrové vztyčují nad ruinami města Rin v Ascalonu Black Citadel. (Černou citadelu)
1105 AE V Shiverpeaks (Třesech) je založeno Durmand Priory. (Durmandské převorství)
1090 AE Charrské legie obsazují Ascalon City. Foefire. (Ničivý oheň)
1088 AE Kryta se sjednocuje pod královnou Salmou.
1080 AE Král Adelbern z Ascalonu povolává Ebon Vanguard (Ebenový předvoj); je založeno Ebonhawke. (Ebenové Hnízdo)
1079 AE Krytská občanská válka končí porážkou White Mantle (Bílé Pláště) a princezna Salma je korunována. Všichni mursaatové jsou vyhlazeni z Tyrie krom Lazaruse, který se skrývá. Seraphové jsou založeni. The Ministry of Purity (Ministerstvo pro čistotu) získává moc v Canthě.
1078 AE Pohne se, ale neprobudí Primordus, starodávný ohňový drak. Asurové se objevují na povrchu. Transformace trpaslíků.
1075 AE Palawa Joko je propuštěn ze svého vězení. Abaddon umírá. Kormir se stává bohyní.
1072 AE Obyvatelé Ascalonu prchají do Kryty. Dveře Komalie jsou otevřeny. Shiro Tahachi přináší The Affliction (Utrpení).
1071 AE Potopení Orru.
1070 AE Charrský vpád do Ascalonu. Searing. (Sežehnutí)
898 AE Je vztyčena Great Northern Wall. (Velká severní zeď)
862 AE Turai Ossa poráží Palawu Joko v bitvě u Jahai. The Order of Whispers (Řád Šepotu) je založen a uvězní Palawu Joko.
860 AE Palawa Joko napadá Elonu, obsazuje většinu Vabii a získává přídomek „Scourge of Vabbi“ (Metla Vabbi)
825 AE Šílený král Thor a Lunatic Court (Řád Šílenců) jsou zabiti v průběhu rebelie.
757 AE Palawa Joko povstává, staví svůj Bone Palace (Palác z Kostí) v Desolation (Bezúštěšnosti) a zároveň vede útoky na sousedící oblasti.
640 AE Palawa Joko povstává, staví svůj Bone Palace (Palác z Kostí) v Desolation (Bezúštěšnosti) a zároveň vede útoky na sousedící oblasti.
452 AE Scarab Plague (Scarabí mor) se prožene Elonou, zdecimuje populaci a pozabíjí královský rod. Istan je opuštěn. Konec Primeval Kings (Prtvotní Králové).
358 AE Z Kryty se stává nezávislý národ.
300 AE Z Kryty se stává kolonie Elony.
2 AE Z Orru se stává nezávislý národ.
0 AE Abaddon nesouhlasí s ostatními bohy a je poražen a uvězněn v Realm of Torment. Exodus lidských bohů.
1 BE Lidští bohové darují národům Tyrie magii.
48 BE Desmina se stává prvním následovníkem Grentha. Balthazar pomáhá lidské armádě k vítězství. Ewan a jeho kmen ateistů je proklet Melandrem.
100 BE Lidé vyhání charry z Ascalonu.
205 BE Na tyrském kontinentu se objevují první lidé.
786 BE Šest lidských bohů se objevuje poprvé v Cantha a přivádí lidi, kteří se usídlí na severním břehu před osídlením celého kontinentu.
10 000 BE Z tyrského kontinentu zmizeli poslední giganticus lupicus, velcí obři. Podezřelé datum o posledním povstání draků.
Krystal řádek 1